วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความสำคัญของ Viatmin D ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน P.2 : continued

Aug. 14, 2014

Vitamin D...
นอกจากมีส่วนสัมพันธ์กับกระดุูกแล้ว
เรายังพบอีกว่า  Vitamin D ยังมีบทบาทในการควบคุมระดับน้ำตาล
ในกระแสเลือดได้  ด้วยการเพิ่มผลผลิตของ เบต้าเซลล์  ในตับอ่อน
ให้สร้างอินซูลินมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้น...
เรายังพบว่า  คนเป็นเบาหวานประเภท 2 ซึ่งตกอยู่ในภาวะขาดไวตามิน D
จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ  ด้วยการทำให้หัวใจถุกทำลายจาก
การขาดเลือด (heart attack) และสมองถูกทำลาย (stroke) ได้ถึงเท่าตัว

โดยมีรายงาน  ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Circulation ซึ่งได้ทำการศึกษาใน
คนที่เป็นเบาหวาน, มีความดันสูง และอ้วน (จำนวน 76 ราย) กล่าวว่า
คนที่ตกอยู่ในภาวะขาดไวตามิน D  จะมีคราบ (plague) ของไขมันเกาะ
ตัวที่ผนังของเส้นเลือดเพิ่มสูงขึ้น

จากการมีคราบไขมันดังกล่าว จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด heart attack 
และ stroke เพิ่มถึงหนึ่งเท่าตัว  เมื่อเปรียบเทียบกับคนทีเป็นเบาหวาน 
ที่ไม่ขาดไวตามิน D

โดยสรุป..
ระดับของ vitamin D ที่มีอยู่ในร่างกายมีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน
อย่างแน่นอน นอกจากได้สัมผัสแสงแดด การได้รับไวตามิน D ทางอาหาร
ในปริมาณที่เพียงพอ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีโดยไม่ต้องสงสัย

<< BACK

อ้างอิง:

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น