วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน : Insulin therapy P.2- continued

Aug. 2014

continued

ความกังวลใจของคนเป็นเบาหวานเกี่ยวกับการรักษาด้วย “อินซูลิน”

 “ฉันรู้สึกประหนึ่งว่า ประสบความล้มเหลว ฉันควรสามารถควบคุมโรค
เบาหวานได้ด้วยการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย”

คนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ส่วนใหญ่   เรามักพบว่า  คนไข้จะเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่เลวลงอย่างต่อเนื่อง ซึงในตอนแรก  คนไข้สามารถอาจควบคุมโรค
ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้น แต่พอเวลาผ่านไป   ตับอ่อนของเขา
จะค่อยๆ เปล่ี่ยนแปลงไป  โดยผลิตอินซูลินได้น้อยลง

ถ้าการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายไม่สามารถทำให้ระดับน้ำตาล
ลดลงสู่ระดับที่ต้องการ...การรักษาด้วยการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาล  หรือใช้ยาฉีด
"อินซูลิน" สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้ลดลงตามความต้องการได้

ในคนที่เป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่...เร่ิมต้นอาจเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แต่สุดท้ายจะลงเอยด้วยการใช้ยาลดน้ำตาล  ซึ่งเป็นยาเม้ด  หรืออาจเป็นยาฉีด
อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล  โดยไม่ใช้ความผิดของคนไข้หรือของใคร

โชคดีที่เรามีวิธีรักษาเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ให้ท่านเลือก  ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้ระดับน้ำตาลลดลงตามความต้องการแล้ว  ยังสามารถช่วยทำให้ชีวิตทาน
ยืนยาวขึ้นอีกด้วย

 “ถ้าฉันต้องได้รับอินซูลิน...นั้นหมายความว่า ฉันต้องเจ็บตัวแล้วซิ !”

ความจริงมีว่า เมื่อจำเป็นต้องได้รับอินซูลิน...เพื่อรักษาเบาหวาน  มันย่อมหมาย
ความว่า   ตับอ่อนของท่านไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอกับความต้องการ
นั้นเอง...และนั่นคือเหตุผลที่ว่า ทำไมท่านจึงต้องได้รับการรักษาด้วยการฉีด
อินซูลิน

ในการรักษาโรคเบาหวาน  สิ่งสำคัญ... ไม่ว่าท่านจำเป็นต้องได้รับ “อินซูลิน” 
หรือไม่...  เป้าหมายของการรักษา คือ  เราต้องควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 
ให้เป็นปกติ   เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว  อันเป็นผลมาจาก
โรคเบาหวาน  ซึ่งได้แก่  การทำลายเส้นประสาท, ไต และตา

โดยสรุป...
เราจะเห็นว่าเป้าหมายในการรักษาเบาหวานของท่าน คือการควบคุมโรคเบา
หวาน และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนให้ได้ ดังนั้นท่านจะกลัวการฉีด
ยาอินซูลินไปทำไมละ ?


<<BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น