วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

How is liver cancer diagnosed & treated ?

แน่นอน เมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนในช่องท้อง (ตับโต) หรือมีอาการอย่างอื่น
แพทย์จะจัดการสั่งการตรวจอีกหลายอย่าง เพื่อวินิจฉัย...

 Blood tests. ตรวจ liver enzymes
ซึ่งสามารถบ่งบอกอะไรบางอย่าง เพราะเอ็นไซม์หลายตัวมีส่วนสัมพันธ์กับมะเร็ง
ยกตัวอย่าง มะเร็งของตับ ตับแข็ง และ โรคตับอักเสบ จะพบสาร alpha-fetoprotein(AFP)
มีระดับสูงขึ้น และ Liver enzymes ที่มีค่าสูงขึ้น มักจะเป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่า
มีโรคบางอย่างเกิดขึ้น กับตับ (liver problems)

 Ultrasound (sonography) . เป็นการตรวจด้วยการใช้คลื่นเสียงที่สูงผ่านร่างกาย
และเสียงสะท้อน (echoes) จะถูกเปลี่ยนเป็นภาพทางวีดีโอ หรือ เป็นภาพโครงสร้าง ของอวัยวะภายใน
ให้เราเห็นภาพนั้น ๆ ได้

 Computed tomography (CT scans) เป็นการตรวจพิเศษทาง x-rays
ซึ่งสามารถบอกให้ทราบถึงรายละเอียด ของอวัยวะที่ทำการตรวจ

 Magnetic resonance imaging (MRI)
เป็นการตรวจที่ได้ภาพที่ละเอียดชัดขึ้น โดยใช้คลื่นแม่เหล็ก คลื่นวิทยุ และ คอมพิวเตอร...

 Laparoscoy. เป็นการตรวจอีกแบบหนึ่ง โดยการสอดท่อพร้อมแสงผ่านผนังหน้าท้อง
ทำให้แพทย์สามารมองเห็นอวัยวะภายในช่องท้องได้ สามารถตัดเอาชิ้นเนื้อมาตรวจพิสูจน์ว่า
ชิ้นเนื้อที่ได้จากตับ เป็นมะเร็งหรือไม่

What are the stages of liver cancer?

สิ่งที่น่ากลัว หรือกังวลใจมากที่สุดเกี่ยวกับมะเร็ง คือ มะเร็งกระจายที่อื่นแล้วหรือยัง?
แพทย์เขามีวิธีการที่จะบอกให้เราทราบว่า มะเร็งอยู่ในขั้นใด เขาเรียกว่า Staging
ซึ่งมีอยู่ 4 ระดับด้วยกัน

ระดับสูงสุด เป็นระดับที่มีการกระจายของมะเร็งไปไกลแล้ว
นอกจากนั้น เขายังแบ่งเพื่อว่า... มะเร็งนั้นๆ ควรได้รับการรักษาแบบใด
สามารถตัดออกทิ้งได้หมดหรือไม่ ?

Liver cancer stages include the following:

• Stage I: มะเร็งจะอยู่ที่ตัวตับเท่านั้น

• Stage II: เมื่อมะเร็งถูกพบเห็น มะเร็งได้กระจายไปยังเส้นเลือดในตับ
หรือมะเร็งมีมากว่าหนึ่งตำแหน่ง แต่ขนาดเล็กกว่า 5 เซนติเมตร

• Stage III: In Stage III มะเร็งมีมากว่าหนึ่ง...ขนาดมากว่า 5 เซนติเมตร
หรือมะเร็งกระจายไปจากตับไปยังเส้นเลือด หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ตอมน้ำเหลือง ปอด หรือ กระดูก

มะเร็งอาจจัดอยู่ในพวกเกิดซ้ำ (recurrent) ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ตับเอง หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

How is liver cancer treated?

คนเป็นมะเร็งตับ อาจรักษาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน
เช่น การผ่าตัด (surgery) เคมีบำบัด (chemotherapy)
และการฉีด ethanol เข้ายังตัวมะเร็ง (percutaneous ethanol injection)

มีปัจจัยหลายอย่าง สมารถกระทบต่อผลการรักษา และการพยากรณ์โรคได้
ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ สุขภาพโดยรวมของคนไข้ การทำงานของตับ ระยะ (stage) ของมะเร็ง
และระดับของสาร alpha-fetoprotein ในเลือดสูง

Surgical treatments

การรักษาทางด้านศัลยกรรม มีหลายรูปแบบ เช่น

 Radiofrequency ablation. เป็นการใช้คลื่นวิทยุที่มีความเร็วสูงทำลายเนื้อมะเร็ง

 Partial hepatectomy. เป็นการตัดเอาส่วนของตับที่เป้นมะเร็งออก

 Total hepatectomy and liver transplantation.
เป็นการตัดเอาตับที่เป็นมะเร็งออกหมด และตามด้วยการปลูกถ่ายตับที่ได้จากผู้บริจาค...
ซึ่งเป็นวิธีการที่ยากแก่การปฏิบัติในบ้านเมืองของเรา...
ยากยิ่งกว่า ซื้อลอตเตอรี่ เพื่อหวังถูกรางวัลที่หนึ่งเสียอีก
(เอาเป็นว่า มีวิธีการรักษาทางการผ่าตัดอย่างใดบ้าง)

Chemotherapy:

เคมีบำบัด เป็นวีการรักษาด้วยการใช้ยาต่าง ๆ เพื่อทำลาย (ฆ่า) เชื้อมะเร็ง
หรือ ป้องกันไม่ให้มันสร้างตัวเองขึ้นมาอีก
ยาที่ใช้ อาจเป็นยาเม็ดสำหรับ “กิน” หรือ “ฉีด” ซึ่งยาดังกล่าว จะกระจายไปทั่วร่างกาย

มีวิธีการรักษาด้วยเคมีบำบัดอีกแบบหนึ่ง เรียก chemoembolization
ของเส้นเลือดแดง ที่ไปหล่อเลี้ยงตับ (hepatic artery)
ซึ่งกระทำโดยใช้สารเคมีบำบัด ร่วมกับสารตัวอื่น ใส่เข้าไปบล็อกเส้นเลือดแดงดังกล่าว
โดยมีเป้าหมายไปตัดเสบียง (เลือด)ของเลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งอดตาย
แล้วตามด้วย การใช้สารเคมีเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายไป
ส่วนการไหลเวียนเลือดของตับ ยังเป็นปกติได้โดยอาศัย hepatic portal vein

เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งของตับ (ฉบับย่อ) ก็จบลงเพียงเท่านี้

http://my.clevelandclinic.org/disorders/liver_cancer/hic_liver_cancer_adults.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น