วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 10 : CT colonography ("virtual colonoscopy")

Jun 2, 2014

การตรวจลำใหญ่ด้วยวิธี CT colonography...
เป็นการตรวจด้วยการใช้ CT scanner ทำการสร้างภาภของลำไส้ตลอดความ
ยาว   ภาพที่ได้จะเป็นภาพ 2 – 3 มิติ ซึ่งทำให้แพทย์ทางเอกซเรย์ (radiologist)
สามารถบอกได้ว่า มีติ่งเนื้อ (polyps) หรือมีมะเร็งหรือไม่

       


    Credit: www.gastrointestinalattlas.com

ผลดีจากการตรวจด้วยวิธีนี้ คือ คนไข้ไม่ต้องใช้ยากล่อมประสาท ไม่ต้อง
สอดเครื่องมือเข้าสู่ร่างกาย (non-invasive)
ซึ่งสามารถตรวจพบสิ่งผิดปติได้ดีเท่ากับการส่องกล้อง
(tradintional colonoscopy)

ผลเสียอันเกิดจากการทำ CT colonoscopy จะเหมือนกับการทำ colonoscopy
นั้นคือ ต้องมีการเตรียมลำไส้ให้สะอาดลำไส้ใหญ่ก่อนทำการตรวจ

ถ้าผลจากการตรวจ CT colonoscopy พบว่ามีก้อนเนื้อ หรือมีภาพผิดปกติ
ภายในลำไส้   แพทย์จำเป็นต้องทำ traditional colonoscopy ในตอนหลัง
เพื่อตัดเอาชิ้นเนื้อมาทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อไป

การทำ CTC จะทำให้คนไข้สัมผัสกับ radiation
ซึ่งอาจมีผลเสียในระยะยาวได้


<< BACK    NEXT >> P. 11 :Colon test: Stool test

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น