วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กล้ามเนื้อปั้น, P 3: What causes leg cramps?

๋June 1 ,2014

ส่วนใหญ่เราไม่ทราบว่า  อะไรทำให้เกิดตะคริว (กล้ามเนื้อปั้น)...
มีทฤษฏีหนึ่งกล่าวว่า   การเกิดตะคริว  หรือกล้ามเนื้อปั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ
กล้ามเนื้ออยู่ในท่าหย่อนตัว  และความยาวของกล้ามเนื้อสั้นที่สุด Credit: www.ehow.com

ในขณะที่กล้ามเนื้ออยู่ในภาวะที่หดสั้น  หรือท่าที่หย่อนที่สุดนั้น
เมื่อเกิดหดเกร็งขึ้น  มันจะทำให้กล้ามเนื้อหดสั้นขึ้นอีก   
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังนอนบนเตียงเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ในขณะที่คนเรานอนบนเตียง  ข้อเข่างอ  และข้อเท้าเหยียดลงด้านล่าง
เป็นท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อของน่องมีความยาวสั้น หรือหดสั้น
ซึ่งเป็นท่าที่มีแนวโน้มทำให้เกิดการหดเกร็ง (spasm) ของกล้ามเนื้อมัด
ดังกล่าวได้ง่าย

จากความคิดเห็นดังกล่าว...
ได้อธิบายให้ทราบว่า  การบริหารกล้ามเนื้อให้ยืดยาวออก (stretching) 
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 


  Credit : www. bubbamama.com


กล้ามเนื้อปั้น (ตะคริว)  อาจเกิดจากภาวะบางอย่าง  เช่น :
 :

 Medications : มียาบางตัวมีผลข้างเคียงสามารถทำให้เกิดกล้าม
เนื้อปั้นได้ เช่น thiazide diuretics และ loop diretics, nifedipine,
Cimetidine, salbutamol, statins, litium, penicillamin และ
Phenothiazines

 มีการออกแรงมากเกิน (Overt exertion of muscle)

 ร่างกายขาดน้ำ (Dehydration)

 โรค่าง ๆ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการเสียดุลของเกลือแร่ในกระแสเลือด
     (เช่น Sodium & potassium มีระดับต่ำหรือสูง)

 คนไข้โรคไตเรื้อรัง ได้รับการฟอกเลือด

 ตั้งครรภ์ระยะสุดท้าย (Later stage)

 โรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ...ไม่ได้รับการรักษา

 โรคเส้นเลือดตีบแคบ (perpheral arterial disease)

 ดื่มแอลกอฮอลจ้ด

 โรคเส้นประสาทบางราย

 โรคตับแข้็งบางราย, ถูกพิษตกั่ว, และ sarcoidosis<<BACK            NEXT   >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น