วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จะหยุดยาอย่างไร...ไม่เป็นภัยกับตัว P 5: Guide to stop medicine- Duration of use

June 12, 2014

ในการพิจารณาหยุดยา โดยการใช้ปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลาของการรักษา...

 ให้ตรวจสอบดูว่า คนไช้กินยามานานเท่าใด
มียาบางตัวถูกใช้แล้วใช้อีกเป็นเวลาหลายปี เพราะหาได้ง่ายเพื่อรักษา
สถานภาพให้คงเดิม

 อย่าลืมตรวจสอบดูว่า คนไข้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในตอนเริ่มใช้
โดยเฉพาะเมื่อมีการเริ่มต้นใช้อีกเป็นครั้งที่สอง ยกตัวอย่าง คนไข้ได้
รับยา dipyridamole หลังจากเกิดภาวะสมองขาดเลือดในระยะสั้นๆ (TIA)
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
    
ในกรณีเช่นนี้ เมื่อมีการใช้ยาติดต่อกันนานถึง 2 ปี...
เราอาจหยุดยาตัวดังกล่าวได้

 ตรวจสอบว่า...
คนไข้ยังจำเป็นต้องใช้ยาต่อไปอีกหรือไม่ ? หากจำเป็นต้องใช้ เขาจะ
ต้องใช้ตามคำแนะนำตามที่กำหนดเอาไว้...

 อย่าลืมพิจารณาหายาที่ใหม่กว่า ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่า  และ
ปลอดภัยกว่ายาเดิมที่กำลังใช้อยู่

<< BACK       NEXT >> P 6: Factors to consider stopping medicine - continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น