วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 11 : Stool tests

Jun. 2, 2014

บางท่านอาจประเมินคุณค่าที่ได้จากการตรวจอุจจาระต่ำไป...
ในคนที่เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer) มักจะมีเลือด
ออก และปล่อยสารพันธุกรรมที่ผิดปกติออกสู่อุจจาระ
ดังนั้น การตรวจอุจจาระทำให้เราทราบว่า อุจจาระมีเลือด และมี
สารที่เป็นพันธุกรรมของมะเร็งได้ Credit: www.artile.wn.com

ในการตรวจอุจจาระ มีการตรวจสองอย่าง:

o Guaiac tests เป็นการตรวจดูเลือดที่ไม่สามารถมองเห็นต้อง
ตาเปล่า เรียก hemooccult

o Immunochemical tests เป็นการตรวจดูสารพันธุกรรมที่ปล่อย
จากมะเร็ง

ในการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกหรือไม่ (guaiac testing) ท่านจะต้อง
เอาอุจจาระของท่านในสองตะลับ จากการถ่ายสามวันติดต่อกัน
สิ่งที่ต้องระวัง คือ ท่านจะต้องไม่กินยาที่สามารถทำให้มีเลือดออกใน
กระเพาะก่อนรวบรวมอุจจาระไปให้แพทย์ตรวจ 

ยาที่สามารถทำให้มีเลือดออกในกระเพาะลไส้ ได้แก่  aspirin และ 
์NSAIDs

สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรม (immunochemical testing) ให้ท่าน
ใช้อุปกรณ์เป็นแปลงมีด้ามกวาดผิวของอุจจาระ   แล้ว.ljกล่องพลาสติก
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์

ในการตรวจหาสารพันธุกรรม ท่านไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาหาร
หรือหยุดกินยาใดๆ ทีท่านเคยกินมาก่อน

สำหรับการตรวจหาเลือด (Guaiac testin) หากท่านได้รับการตรวจปีละครั้ง
สามารถลดความเสียงจากการเป็นมะเร็งได้

การตรวจพบเลือดในอุจจาระ มีเพียง 2 – 5 % เท่านั้นที่มีโอกาสเป็นมะเร็งของ
ลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer)

หากตรวจพบเลือดในอุจจาระ...ควรทำการตรวจลำไส้ใหญ่ตลอดความยาว
ด้วยวิธี colonoscopy

ในการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็ง (screening test) ของลำไส้ใหญ่...
การตรวจหาเลือดในอุจจาระ (fecal occult blood) ร่วมกับการตรวจดูลำ
ใหญ่ด้านซ้ายด้วย sigmoidoscope จะได้ผลที่มีประสืทธิภาพมากกว่า
การตรวจด้วยวิธีการเพียงอย่างเดียว

<< BACK

http://www.uptodate.com/contents/colon-and-rectal-cancer-screening-beyond-the-basics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น