วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 7-2: Treatment and drugs- For invasive colon cancer

Jun 5, 2014

Surgery for invasive colon cancer

ในกรณีที่มะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้แพร่กระจายผ่านผนังของลำไส้
ออกไป แพทย์อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่บางส่วน
ที่มีเนื้อมะเร็งออกทิ้งไป (partial colectomy) พร้อมๆ กับตัดเอา
เนื้อเยื่อที่ปกติที่อยู่ตรงบริเวณใกล้มะเร็งออกไปด้วย                 Credit: www.healthierchoices.ca

ในขณะเดียวกัน แพทย์จะตัดเอาต่อมน้ำเหลืองที่อยูในบริเวณใกล้
เคียงออกตรวจดูว่า มีเซลล์มะเร็งหรือไม่

หลังจากตัดเอาส่วนของลำไส้ใหญ่ส่วนที่มีมะเร็งออกไปแล้ว แพทย์จะ
จะทำการเย็บต่อลำไส้ส่วนที่เหลือกับำไส้ใหญ่ส่วนล่าง (rectum)
แต่มีบางกรณีแพทย์ไม่สามารถทำเช่นนั้น (ไม่สามารถเย็บต่อ) ได้ เช่น
มะเร็งลำไส้จะอยู่ที่บริเวณส่วนล่าง (rectum)

ในกรณีเช่นนี้ แพทย์จะสร้างทางออกของอุจจาระที่ผนังหน้าท้อง
(colostomy)
             Credit: www.colorectal-cancer.ca

ในบางราย หรือบางครั้ง การเปิดลำไส้ที่บริเวณหน้าท้องอาจเป็นชนิด
ชั่วคราว (temporary) เพื่อให้เวลาแก่ลำไส้ให้หายเป็นปกติเสียก่อน
จากนั้รค่อยทำการเย็บต่อในตอนหลัง หรือในบางรายอาจจำเป็นต้อง
ทำทางเปิดที่บริเวณหน้าท้องชนิดถาวร (permanent colostomy)

<< BACK             NEXT >> 7-3 : P 7-3: Colorectal cancer -Treatment and drugs : 
                                                      For Advanced case

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น