วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สะอึก (Hiccups) :P 4 : Persitent Hiccups (more than 48 hours) Causes

Jun 1, 2014

เมื่อท่านเกิดมีอาการสะอึกเป็นระยะสั้น ๆ จะไม่มีปัญหาอะไร
แต่ในรายทิเกิด “สะอึก” ติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 48 ชั่วโมง 
จะพบได้ไม่บ่อยนัก:Credit: www.medicine.co.in

บางราย มีสาเหตุจากโรคบางอย่างซ่อนตัวอยู่ภายในร่างกาย
โดยมีโรคมากกว่า 100   ซึ่งสามารถทำเกิดอาการสะอึกได้

มีคนไข้บางราย ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน (acid reflux) สามารถทำ
ให้เกิดสะอึกได้ ส่วนรายอื่นไม่ทำให้เกิดเช่นน้น

มีบางรายที่มาด้วยอาการสะอึกต่อเนื่องาน 48 ชั่วโมง แพทย์ไม่
สามารถหาสาเหตุได้ว่า มันเกิดจากอะไร
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสะอึกติดต่อกันนานเช่นนั้น สามารถทำ
ให้เกิดความวิตกกังวล และก่อให้เกิดอาหารเหนื่อยเพลียได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ “สะอึก” ติด่ต่อกันนาน...ได้แก่:

 ยารักษาโรคบางอย่าง เช่น สารสะเตียรอยด์, ยากล่อมประสาท
 (tranquillisers), ยาแก้ปวดที่มีสารมอรฟิน (pain-killers containing opiates )  
และ ยาลดความดันโลหิตสูง (methyldopa)

 มีการเปลี่ยนแปลงในสารเคมีของเลือดจากสาร (ยา) บางอย่าง
เช่น แอลกอฮอล, น้ำตาลในกระแสเลือดสูง, หรือธาตถแคลเซี่ยม
หรือ โปแตสเซี่ยมต่ำ

 ปัญหาของกระเพาะอหาร-ลำไส้ เช่น กรดไหลย้อน (acid reflux),
ผนังกระเพาะอาหารยืด (gastroparesis in diabetes), ถุงน้ำดี
อักเสบ (cholecystitis), หรือการอักเสบใต้กระบังลมหลังได้รับยาดมสลบ
 (general anaesthtic)

 โรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับของคนคอ (neck), ทรวงอก (chest), กระ
เพาะอาหาร เช่น การผ่าตัด, อักเสบ (sorethroat, pneumonia)
และอาการบวม หรือมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเหล่านี้

 โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (heart attack) 
 หรื่อการอักเสลที่อยู่รอบๆ หัวใจ

 โรคที่เกี่ยวกับสมอง (brains) เช่น สมองขาดเลือด (stroke), ได้รับ
บาดเจ็บที่ศีรษะ, และการอักเสบของสมอง

 ในบางครั้ง อาการสะอึกเกิดขึ้นในระยะสุดท้ายของโรคที่รุนแรง เช่น
มะเร็งระยะสุดท้าย

<< BACK           NEXT>> Persistent Hiccups P 5: Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น