วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อมีการหยุดยาอย่างฉับพลัน P 3: Adverse Effects of Suddenly stopping medicine

June 8, 2014

คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเรื้อรัง...
พวกเขามักจะกินยาหลายขนาน เป็นการกิตยาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานานกันแทบทั้งนั้น ในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่า
มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยลืมกินยาทีเขาควรจะต้องกิน หรือเลิกกินยา
เพราะความเข้าใจผิด

ยกตัวอย่าง...
คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้รับลดความดัน (antihypertensives)
มาเป็นเวลานาน ปรากฏว่า 50 % ลืมกินยา 1 – 2 ครั้งต่อเดือน
โดยลืมนานถึง 30 ชั่วโมง

นอกจากนั้น ยังมีผลของการศึกษารายอื่น พบว่า คนที่เลิกกินยามักจะ
เป็นคนที่ได้รับผลดีเยี่ยมเสียเป็นส่วนใหญ่ เลยเป็นเหตุให้เข้าใจผิดว่า
โรคของตนเองหายไปแล้ว


<< BACK   NEXT P. 4 : Why is it dangerous to suddenly
                                         stop a medicine?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น