วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 9 : Radiation therapy

Jun 6, 2014


รังสีรักษา เป็นการใช้พลังงานจากเอกซเรย์เข้าทำลายเซลล์มะเร็ง
ซึ่งอาจมีเซลลืมะเร็งหลงเหลือหลังการผ่าตัด หรือให้ก่อนการผ่าตัด
เพื่อทำให้ก้อนมะเร็งหดเล็กลง เพื่อทำให้การผ่าตัดกระทำได้ง่ายขึ้น
หรือ เพื่อบรรเทาอาการอันเกิดจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ Credit: www.beasurvivor-colorectal.com

โดยทั่วไป เราจะไม่ใช่รังสีรักษาในมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะต้น ๆ แต่
จะถูกนำไปใช้ในรายที่มะเร็งได้แพร่กระจายผ่านผนังของลำไส้ใหญ่
ไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงเป็นที่เรียบพร้อยแล้ว

รังสีบำบัดมักจะใช้ร่วมกับเคมีบำบัด  และอาจนำมาใช้หลังการผ่าตัด
เพื่อลดโอกาสไม่ให้มะเร็งเกิดขึ้นมาในตำแหน่งที่มันเคยเกิดขึ้น


<<BACK        NEXT>> Colorectal cancer P 10: Targeted drug therapy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น