วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูง P 5 Antihypertensive Medications: Beta-blockers

June 11, 2014

ยากลุ่ม Beta blockers จะออกฤทธิ์สะกัดกั้นการตอบสนองระหว่าง
หัวใจ, เส้นเลือด และเส้นประสาท ซึ่งจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจ
พร้อมๆ กับลดความดันโลหิตลง                         Credit: www.cardiachealth.org

ยากลุ่ม Beta blockers ถูกถูกนำไปใช้ในคนที่เป็นโรคต่าง ๆ เช่น
Angina, High blood pressure, migraine headache, arrhythmias
และโรค gluaucoma   Credit: www.toomanymeds.com

Beta blockers ยังมีชื่อเรียกว่า  beta-adrenergic blocking agents
ตามความเห็นของ Mayo clinic...bata blockers จะออกฤทธิ์ด้วยการ
บล๊อกผลอันเกิดจากฮอร์โมนชื่อ epinephrine หรือ adrenaline ทำให้
หัวใจเต้นช้าลง (low heart rate) และทำให้การบีบตัวของหัวใจลดลง
(less force)....ซึ่งทำให้ระดับความดันโลหิตดลง
รวมถึงการทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น   Credit: www.shynessandsocialanxietyhelp.com

ยาในกลุ่มนี้ได้แก่:

 Tenormin
 Zebeta
 Coreg
 Lopressor
 Corgard
 Bystolic และ Inderal LA<< BACK             NEXT >> P. 6 Antihypertensive medications:
  ACE Inhibitors and Calcium Channel Blockers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น