วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จะหยุดยาอย่างไร...ไม่เป็นภัยกับตัว P 3: Guide to stop medicine- Clinical indication

June 12, 2014

การตรวจเช็คยาทางคลินิค  เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไข้ 
เพราะการตรวจดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ว่า  ยาที่กินในแต่ละตัว
ให้ประโยชน์จริงหรือไม่ ยกตัวอย่าง...

 คนไข้หยุดการกินยา NSAID ทำให้เขาไม่จำเป็นต้องกินยาลดกรดใน
กระเพาะอีกต่อไป

 คนไข้ที่ได้รับการรักษาโรคหัวใจวายมาก่อน อาจลดยาขับปัสสาวะ ( diuretcs)
หรือหยุดยาตัวดังกล่าวได้

 คนไข้ที่ได้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่น รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ, ลดน้ำหนักตัว และหยุดการสูบบุหรี่  อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยา
ลดความดันโลหิตอีกต่อไป

 คนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า  เป็นโรคระยะสุดท้าย (terninal illness)
และคาดการณ์ว่าจะไม่ได้ประโยชน์จากยาป้องกันอีกต่อไป  
เช่นยารักษากระดูกพรุน (bisphosphonates) และยาลดไขมัน (statins)  ก็ไม่จำเป็น
ตัองกินยาตัวดังกล่าว....

<< BACK        NEXT >> P 4: Guide to stop medicine-appropriateness

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น