วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 4: Colon Cancer Risk Factors

Jun. 2, 2014

ได้กล่าวมาแล้วว่า...
คนที่เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่คงเป็นฟ้าลิขิต หรือกรรมเก่า ?
อย่างไรก็ตาม   หากพูดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว   ปรากฏว่ามีปัจจัย
หลายอย่างได้ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่
และหากมีปัจจัยหลายอย่างเกิดพร้อมกัน  ความเสียงต่อการเกิดโรค
มะเร็งจะเพิ่มมากขึ้น
 Credit:www.aicr.org


ปัจจัยต่างๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง:

 ประวัติครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer)
สมาชิคคนอื่น ๆ ในครอบครัว  มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ โดยเฉพาะสมาชิค
ที่มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งใกล้ชิดมาก เช่น พ่อ-แม่, น้องชาย, น้องสาว
หรือมะเร็งยิ่งเกิดในสมาชิคที่มีอายุน้อย  โอกาสที่จะทำให้สมาชิคคนอื่น ๆ
มีความเสี่ยงสูง

 อายุที่สูงขึ้น (Increasing age) – โดยเฉลี่ยของคนทั่วไป มีโอกาส
เกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้ 5 % และคนที่มีอายุมากกว่า 50
มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ถึง 90 %

 รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle factors):
มีรูปแบบการดำเนินชีวิตหลายอย่าง  ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่ เช่น:

o อาหารที่มีไขมันสูง และมีเนื้อแดง และมีใยอาหารต่ำ
o รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนั่งโต๊ะ (sedentary lifestyle)
o สูบบุหรี่
o ดื่มแอลกอฮอล
o อ้วน

<< BACK     NEXT >> P. 5: Conditions greatly increase risk of colorctal cancer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น