วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 7 Colon Cancer Screening Tests : Colon Cancer Screening Tests

Jun. 2, 2014

การตรวจค้นหาว่า คนจะเป็นมะเร็งหรือไม่...
เราเรียกวิธีการนี้ว่า screening Tests โดยมีวิธีการตรวจหลายอย่าง
เพื่อให้ทราบว่า มีสิ่งผิดปกติ  หรือมะเร็งในระยะต้น ๆ (early stage) เรือไม่ ?
เช่น การตรวจอุจจาระ (stool tests)  และตรวจด้วยการส่องกล้องดูภายใน
ลำไส้.... หาติ่งเนื้อก่อนที่จะเป็นมะเร็ง(pre-cancrous polyps- adenomas)         

Credit: www.yoursurgeon.com

นักวิจัยบางคนเชื่อว่า การตรวจด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น colonoscopy,
CT colonoscopy,   และ  flexible signoidoscopy อาจเป็นเป็นวิธีที่เหมาะ
สำหรับการตรวจหาติ่ง (adenomatous polyps) ก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็ง
 (pre-cancerous polyps)             


นอกจากการตรวจดังกล่าว ยังมีการตรวจอย่างอื่นที่มีความสำคัญเช่นกัน
เช่น  ตรวจอุจจาระ (stool tests) เพือตรวจหาเลือด
หรือตรวจหาก abnormal DNA


<< BACK         NEXT >> P. 8 :Colon Cancer Screening Tests :Colonoscopy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น