วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 10 : Targeted drug therapy

Jun 6,2014

ยาต่างๆ ที่ใช้เพื่อจัดการกับความความผิดปกติบางอย่างเป็นการเฉพาะ
โดยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เซลล์มะเร็งของมะเร็งลำไส้ใหญ่เจริญเติบโต
ยาที่ใข้ได้แก่:

 regorafnib (Avastin)
 cetuximab(Erbitux)
 panitumumab (Vectibix)
 regorfenib (Stivarga)


       
             Credit> www.cancer.gov

ยาในกลุ่มนี้ (Targeted drugs) สามารถใช่ร่วมกับ “เคมีบำบัด” หรือใช้
เพียงอย่างเดียวโดด ๆ โดยใช้ในรายที่มีเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระยะสุดท้าย 
(advanced colon cancer) เป้นที่เรียบร้อยแล้ว

คนไข้บางรายอาจตอบสนองต่อยาดังกล่างว (targeted drugs)มีนักวิจัยหลายนายกำลังพิจารณาศึกษาว่า คนไข้ที่เป็นโรคมมะเร็งลำไส้ใหญ่
รายใดจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าจากการใช้ยากลุ่ม targeted drugs
ดังนั้น  ก่อนที่จะถึงเวลานั้น...  การใช้ยา targeted drugs จะต้องใช้ด้วยความ
รอบคอบ โดยการชั่งดูระหว่างประโยชน์อันมีจำกัดจากยาที่จะใช้ยาดังกล่าว
กับอันตรายอันพึงเกิดจากใช้ยา  รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียด้วย
(ยาราคาแพงมาก) ว่ามันคุ้มค่ากับการใช้ยาดังกล่าวหรือไม่ ?

<< BACK     NEXT >> Colorectal cancer P 11 : Alternative medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น