วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กล้ามเนื้อปั้น,P 5: : What is the treatment for a leg cramps ?

May 26,2014

เมื่อเกิดกล้ามเนื้อปั้น หรือเป็นตะคริวขึ้นมา
การยืด และนวดกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง (spasm) สามารถบรรเทาอาการ
กล้ามเนื้อปั้นได้   ซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถจัดการได้เอง  โดยจำเป็นต้อง
ใช้ยาแก้ปวดแต่อย่างใด   แต่มีบางรายที่มีอาการปวดนานเกิน 24 ชั่วโมง 
และ อาจจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวด “พาราเซทตามอล” ได้  Credit: www.ebay.com

Preventing leg cramps:
ในกรณีที่กล้ามเนื้อปั้นเกิดไม่บ่อย  นานๆ เป้็นครั้ง
เราไม่จำเป็นต้องทำการรักษาแต่อย่างใด   แต่หากกล้ามเนื้อปั้นเกิดขึ้นบ่อย 
ท่านมีแนวทางสำหรับป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อปั้นเกิดขึ้นได้ดังนี้:

Medication:
มียาหลายขนาน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (muscle spasm) 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องบอกให้แพทยฺได้ทราบว่า
ท่านกำลังรับประทานยาอะไรบ้าง

นอกเหนือจากยารักษาแล้ว  ท่านอาจมีโรคบางอย่างที่อาจทำให้เกิดอาการกล้าม
เนื้อปั้น (ตะคริว) ได้  

Stretching exercises:
โดยทั่วไป การบริหารด้วยการยืดกล้ามเนื้อ (stretching exercise) เป็นประจำสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดกล้ามเนื้อปั้นได้


 Credit: www.maternityangel.com.au

ผลการวิจัยรายหนึ่ง สรุปเอาไว้ว่า  การบริหารด้วยการยืดกล้ามเนื้อสามารถ
ลดจำนวน และความรุนแรงของกล้ามเนื้อปั้นลงได้   ส่วนรายอื่น ๆไ ม่ได้
ยืนยันผลดังกล่าว   อย่างไรก็ตาม   แพทย์ส่วนมากมีความรู้สึกว่า
การบริหารกล้ามเนื้อด้วยการยืด (stretching) กล้ามเนื้อของน่อง
อย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยได้

ก่อนอื่น ให้บริหารกล้ามเนื้อมัดที่เคยปั้นมาก่อน โดยทำการยืดกล้ามเนื้อ 
(นับสิบ) แล้วปล่อย  ทำประมาณ 5 นาที วันละ 3 ครั้ง


<< BACK        NEXT >> P 6 :Posture of the leg when resting in bed

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น