วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูง P 1 : What does high blood pressure do ?

June 10,2014

เมื่อท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูง...
ซึ่งหมายความว่า ความดันเลือดของท่านจะมีค่าสูงกว่า 140/90 มม.ปรอท
และท่านจะได้รับยาสำหรับลดความดัน (antihypertensive drugs) จากแพทย์
เพื่อลดระดับความดันลง โดยกำหนดว่า
ระดับความดันที่ดีที่สุดควรอยูที120/80 mm Hg

แม้ว่าจะมีผ้คนเป็นจำนวนไม่น้อย   สามารถลดระดับความดันโลหิตลงได้
ตามธรรมชาติด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารการกิน    และการ
ออกกำลังกาย   แต่มีบางรายจำเป็นต้องใช้ยาลดความดันโลหิตด้วย

ยาที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความดันที่ใช้ในการลดความดันโลหิตสูง จะวนเวียน
อยู่ในกลุ่มยาดังต่อไปนี้:

 ACE inhibitors
 Calcium channel blockers
 Thiazide diuretics
 Angiotensin receptor blockers และ
 Beta blockers

ไม่ว่าท่านจะกินยาลดความดันชนิดใด ท่านจะต้องกินยาตัวนั้นไปตลอด 
อย่าได้หยุดกินยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์เป็นอันขาด
เพระาอันอันตรยจจะเกิดขึ้นกับท่านได้

NEXT >> P 2: What Are the Safest High Blood Pressure Medications?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น