วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 3: Effectiveness of CA Colon screening


Jun. 1, 2014

ส่วนใหญ่แล้ว  เราจะพบว่า  มะเร็งของลำไส้ใหญ่ (colorectal cancers)
จะพัฒนามาจากติ่งเนื้อ (polyps) ที่ยื่นเข้าไปในลำไส้  โดยติ่งเนื้อนั้น  
จะเกิดจากเซลล์ที่บุภายในลำไส้ใหญ่  ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากการ
ตรวจด้วยการส่องกล้อง (endoscopy)


    Credit: www.colorectal-cancer.ca

ติ่งเนื้อ (Polyps) ที่ตรวจได้มีสองชนิดด้วยกัน:

Ø Adenomatous polyps
Ø Hyperplastic polyps

ในรายที่เป็น adenomatous polyps สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้
ซึ่งอาจกินเวลานาน ถึง10 ปี...

เป้าหมายของการตรวจคัดกรอง (screening tests) คือการตรวจหาสิ่ง
ผิดปกติภายลำใส้ใหญ่  เช่น ติ่งเนื้อ (polyps) หรือก่อนเนื้องอกในระยะ
ต้นๆ  ซึ่งมันยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังทื่อื่น

การตรวจคัดกรองดังกล่าว  สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของ
ลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer) ได้ถึง 90 % (colonoscopy) และยัง
สามารถตรวจพบเนื้องอกในระยะแรกๆ (early stage) ของการเป็น
มะเร็งลำไส้ใหญ่  เป็นการทำให้คนเรามีชีวิตยืนยาว..ปลอดภัยจากการ
เป็นมะเร็งลำไส้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น