วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความดันโลหิตสูง...ภัยใกล้ตัว P.1 : Stopping Blood Pressure Drugs Risks a Stroke

June 12, 2014

ยาที่ใช้ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง จะทำงาน (ออกฤทธิ์) เมื่อท่าน
กินยานั้น ถ้าท่านหยุดกินยาลดความดันนั้นโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
ท่านได้ตกอยู่ในอันตรายต่อการเกิดภาวะสมองถูกทำลาย (stroke)

ตามความเห็นของ The American Association (AHA) และ The
Stroke Association กล่าวว่า ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะสมองถูกทำลาย และปัจจัยดังกล่าว เป็น
ปัจจัยที่เราสามารถป้องกันได้

ความดันโลหิตสูง...
ความดันโลหิตยิ่งมีระดับสูง ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
ถูกทำลายจากการขาดเลือด (stroke) และปัญหาทางสุขภาพอย่าง
อื่น ๆ

NEXT >> P 2 : ภัยอันตรายจากความดันโลหิตสูง : What’s high ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น