วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 6: Factors that may decrease risk

Jun. 2, 2014

ใดๆ ในโลกล้วนเป็นคู่เสมอ...
ในเมื่อมีปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำใหญ่แล้ว ปรากฏว่า
มีปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้  เช่น:
 Credit : http://www.cnscrc.com/

 Calcium: มีผลการศึกษาจำนวนไม่มากนัก รายงานเอาไว้ว่า

คนที่กินแคลเซี่ยมในขนาดสูงๆ สามารถลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ และเราไม่ท ราบหรอกว่า การรับทาน
อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบแคลเซี่ยม หรือกินอาหารที่มีธาตุ
แคลเซี่ยมสูงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหรือไม่ ?

 Aspirin, ibuprofen และ NSAIDs ตัวอื่น ๆ อาจลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนให้กินยา aspirin 
หรือ  NSAIDs เพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็ง  เพราะอันตรายจากการ
ใช้ยาดังกล่าวมีได้สูงเช่นกัน


<< BACK    NEXT >> P. 7: Colon Cancer : Screening tests

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น