วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องการหยุดยาลดความดันโลหิต P 6: How to Get Off of High Blood Pressure Medicine


June 10, 2014

เมื่อท่านได้ตัดสินใจแล้วว่า ท่านจะต้องกินยาลดความดันโลหิต...  
ท่านจะต้องกินยาตามแพทย์สั่ง  ห้ามเปลี่ยนยา หรือหยุดยาเองเป็นอันขาด
เพราะการทำเช่นนั้นสามารถก่อให้เกิดผลเสียแก่ท่านได้

อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการช่วยทำให้ระดับความดันโลหิตสูงของท่าน
ดีขึ้น   หรือบางทีทีอาจทำให้ท่านกินยาลดความดันน้อยลง
ท่านสามารถกระทำได้วิะีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

1. ถ้าท่านมีนำหนักตัวสูง การลดน้ำหนักตัวลงเพียงไม่กี่ปอนด์ เช่น
ลดน้ำหนักตัวลงได้ 5 ปอนด์ สามารถลดระดับความดันลงได้หลายจุด และ
ยังสามารถทำให้ประสิทธิภาพของยาลดความดันดีขึ้นด้วย

2. ลดความเค็มในอาหารลง  ซึ่งท่านสามารถกระทำได้ด้วยการหลีกเลี่ยง
อาหารประเภทปรุงสำเร็จ  หรือลดอาหารที่มีความเค็มสูง  ซึ่งถ้าท่านทำ
มันสามารถลดดับความดันโลหิตสูงลงได้

3. จำกัดการดื่มแอลกอฮอล สำหรับชายไม่ควรดื่มมาก  โดยกำหนดง่าย ๆ
ดังนี้  สมมุติเป็นดื่มเบียร (2 - 6 %) แล้วกัน...สำหรับชายไม่ควรเกิด 2 กระป๋อง 
ส่วนสตรีไม่ควรเกิน 1 กระป๋อง (340 ml)  และถ้าเป็นคนมีอายุมากกว่า 65 
ไม่ควรดื่มเกิน 1 กระป๋องทั้งสองเพศ

4. รับประทานอาหารที่ให้สุขภาพ...  โดยเน้นไปที่ อาหารที่มีไขมันต่ำ, ผัก 
และผลไม้ให้มาก, รับทานอาหารที่มีธาติโปแตสเซี่ยม และสุดท้าย
อาหารนั้นต้องไม่มีไขมันอิ่มตัวสูง

5. เลิกสูบบุหรี่  เพราะการสูบบุหรี่จะทำลายผนังเส้นเลือด และทำให้เส้นเลือด
แดงแข็งตัว

6. ให้ร่วมเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ที่ถูกต้องควรออกกำลัง
กายทุกวัน ๆ ละ 30 นาที  ซึ่งนอกจากช่วยลดความดันโลหิตแล้ว 
 ยังช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวด้วย

7. จัดการกัความเครียด ของตนเอง  เช่น ปฏิบัตโยคะ, เดินทาง, หายใจลึก ๆ, 
และพบแพทย์หากจำเป็น

8. วัดความดันโลหิต (ที่บ้าน) อย่างสม่ำเสมอ เมื่อแพทย์มีความเห็นว่า
ท่านสามารถควบคุมความดันของท่านได้ดี เธอ หรือเขาอาจพิจารณาว่า 
 เมื่อใดท่านควรเพิ่มยา หรือลดอย่างไร

<< BACK

www.ehow.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น