วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สะอึก Hiccups : P 5: ท่านควรได้รับการตรวจอะไรบ้าง ?

Jun 1, 2014

ถ้าอาการสะอึกของท่านเป็นนานเกิน 48 ชั่วโมง
หรืออาการสะอึกของท่านเกิดขึ้นบ่อยครั้ง   แม้ว่าแต่ละครั้งจะเป็นระยะ
สั้นๆ ก็ตาม  ท่านควรไปพบแพทย์  เพื่อตรวจหาสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดอาการเฃ่นนั้น...  Credit: www.nessamoris.com

ถ้าไม่ปรากฏชัดว่า อะไรคือสาเหตุของอาการสะอึก
แพทย์มักจะทำการตรวจร่างกาย  และทำการตรวจเลือดบางอย่าง  
เพื่อตรวจหาสาเหตุให้ได้   หากพบสาเหตุ แพทย์ก็จะทำการรักษาสาเหตุ
นั้น ๆ   ซึ่งจะทำให้อาการสะอึกหายไปได้     ยกตัวอย่าง กรดไหลย้อน
 (acid reflux) เมื่อได้รับการรักษา อาการสะอีกย่อมหายไปได้

การตรวจ...
การตรวจอย่างแรกที่กระทำในคนที่มีอาการสะอึก คือ การตรวจเลือด,
ตามด้วยการตรวจเอกซเรย์ปอด  และตรวจคลื่นของหัวใจ  เพื่อตรวจหา
ความผิดปกติ   ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของสะอึกได้...


<< BACK       NEXT >> P. 6 : What is the treatment for persistent hiccups?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น