วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปัจจัยสำหรับพิจารณาหยุดยา P4 : Factors to considering whch medicine can be stopped – The wish of the patient


June 26, 2014

มีปัจจัยหลายอย่างถูกนำมาพิจารณาในการเลิกใช้ยารักษา เช่น:

 เป็นความประสงค์ของตัวคนไข้ (The wish of the patient)
 ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา และประโยชน์ที่พึงได้รับ (The clinical
 Indication and benefit)
 ความเหมาะสม (appropriateness)
 ระยะเวลาของการใช้ยา ( Duration of use)
 การปฏิบัติตาม (Adherence)
 การให้ยาทุกครั้งที่คนไข้มีอาการ (The prescribing cascade)

ความประสงค์ของคนไข้ (The wish of the patient):

ส่วนใหญ่แล้ว หากไม่จำเป็น...ไม่ใครอยากกินยากันหรอก 
หรืออย่างน้อยๆ  เราจะกินยาก็ต่อเมื่อมี่ความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

สำหรับคนไข้ที่กินยามาก่อนมักจะถามแพทย์ผู้รักษาด้วยคำถามเดิม ๆ
จะหยุดกินยาได้หรือไม่   ซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทยจะต้องตัดสินใจว่าว่า
มียาตัวใดที่คนไข้สูงอายุควรหยุด หรือเลิกกินได้บ้าง

เพื่อให้คนไข้สูงอายุได้ใช้ยาถูกต้อง...
ได้มีคำแนะนำที่ควรถือเป็นหลักในการปฏิบัติ นั้นคือ ให้คนไข้นำยาทุก
ตัวตัว , อาหารเสริมทุกชนิด  รวมทั้งสมุนไพรที่เขากำลังรับทานมาให้หมอ 
หรือเภสัชกรรมตรวจสอบทุกครั้งที่มีการนัดแพบแพทย์  เพราะจากการกระ
ทำดังกล่าว   แพทย์สามารถพิจารณาได้ว่า  มียาตัวใด  หรือาหารเสริม
ขนิดใหนที่คนสููงอายุควรหยุด

<<BACK       NEXT P5: Factors to considering whch medicine can be                                           stopped – Clinicalindication

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น