วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 9 : Screening test: Sigmoidoscopy

Jun. 2, 2014

Sigmoidoscopy:
การตรวจด้วยวิธี  sigmoidoscopy จะทำให้แพทย์สามารถมองเห็นเซลล์
บุผิวด้านในของลำใส้ใหญ่ตั้งแต่วนล่าง (rectum) และลำไส้ใหญ่ตลอด
ความยาว  Credit: www.medindia.net

 วิธีการ (Procedure):
ในการตรวจ Sigmoidoscopy จำเป็นต้องเตรียมคนไข้ด้วยการทำ
ความสะอาดลำไส้ส่วนล่าง ซึ่งกระทำด้วยการรับทานอาหารที่เป็น
น้ำ และให้ยาละบายในวันก่อนทำการตรวจ

ในระหว่างการตรวจ แพทย์จะทำการสอดท่อขนาดเบาผ่านทวาร
หนัก (rectum) เข้าตรวจลำไส้ใหญ่ด้านซ้าย เพื่อตรวจหาติ่งเนื้อ (polyps) 
และมะเร็ง (cancers) ในบริเวณดังกล่าว และในระหว่างการตรวจ  แพทย์
สามารถตัดเอาชิ้นเนื่อไปทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งได้

 ประสิทธิภาพ... (Effectiveness)
การตรวจด้วย sigmoidoscopy สามารถตรวจหาติ่งเนื้อ (polyps)
และมะเร็งที่อยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนที่อยู่ทางด้านซ้าย
(decending colon) ได้อย่างแม่นยำ

ผลจากการศึกษา ชี้เห็นว่า การตรวจด้วย sigmoidoscopy สามารถ
ลดอัตราการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ และความตายลงได้

 อันตราย และผลเสีย (Risks and disadvantages):
อันตรายจากการทำ sigmoidoscope มีน้อยมาก การตรวจด้วยวิธีดังกล่าว 
สามารถทำให้ผนังของลำไส้ฉีกขาดได้

ผลเสียของ sigmoidoscope คือ เราไม่สามารถตรวจหามะเร็งที่อยู่
ในลำไส้ใหญ่ที่อยู่ทางด้านขวา (right side colon) ได้   หากต้องการ
ตรวจดูลำไส้ใหญ่ด้านขวา จะเป็นต้องตรวจด้วย colonoscope


<< BACK        NEXT >> P. 10 : CT colonoscopy (virtual colonoscopy)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น