วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 8: Chemotherapy

Jun 5, 2014


เคมีบำบัด เป็นการใช้ยาเข้าทำลายเซลล์มะเร็ง...
ในการรักษามะเร็งลำไส้ด้วยยา มักจะทำในตอนหลังการผ่าตัด
โดยกระทำในรายที่พบว่า มีมะเร็งได้แพร่กระจายหไปยังต่อมน้ำ
เหลืองแล้ว  เป็นการทำลายล้างเซลล์มะเร็งที่เหลือในร่างกาย
และอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งขึ้นมาใหม่ (recurrence)Credit: www:onclive.com

เป้ามุ่งหมายของเคมีบำบัด...
ในการรักษาด้วยเคมีบำบัด ยังสามารถบรรเทาอาการต่าง ๆ ทีเกิดขึ้น
ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายได้อีกด้วย

ในการใช้สารเคมี (ยา) อาจมี่การให้ก่อนการผ่าตัด เพื่อทำให้ก้อน
มะเร็งหดเล้กลง...ทำให้ง่ายต่อการผ่าตั้ด

สำหรับมะเร็งของลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง (rectal cancer)...
การให้ยามักจะให้พร้อมกับการรักษาด้วยรังสีรักษา


<< BACK     NEXT >> P 9: Colorectal cancer : Radiotherapy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น