วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน P.3: Antithyroid medicine – How Well it works ?

May 29, 2014

เมื่อท่านเป็นโรคไทรอยด์ทำงานเกิน...
การได้รับการรักษาด้วยยาต้านการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ (antithyroid
Medicine) แล้ว ใช่ว่ายาจะเริ่มออกฤทธิ์ทันที โดยทั่วไป อาการจะดีขึ้น 
หรือหายไปภายใน 1 ถึง 8 อาทิตย์หลังการได้รับยา  หรืออาจใช้เวลานาน
ถึง 6 เดือน จึงจะทำให้ระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนลดลงสู่ระดับปกติ   Credit : www.endocrineweb.com

โดยทั่วไปแล้ว  หากโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินเป็นไม่มาก (mild )
การรักษาด้วยยา antithyroid medicines จะได้ผลดีมากทีเดียว
ไม่เพียงเท่านั้น การใช้ยา antithyroid medicines เป็นครั้งแรกในโรค
Graves’s disease หรือในคนไข้ที่มีอายต่ำกว่า 50  หรือในรายที่ต่อมไทรอยด์
บวมเพียงเล็กน้อย  จะได้ผลดีเช่นกัน

ในกรณีที่ท่านได้รับการรักษา  จนกระทั้งหยุดยา....  
ปรากฏว่า  ต่อมไทรอยด์ทำงานเกินกลับฟื้นตัวขึ้นมาอีก  ซึ่งกรณีเช่นนี้
ท่านสามารถให้ยาต้านการผลิตฮอร์โมน (antithyroid m edicine) ใหม่อีกครั้ง 
แต่ท่านอาจถูกแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นการใช้ radioactive iodine therapy 
เพราะมันสามารถทำให้โรคหายขาดได้ (permanently cure)

ยารักษาต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (antithyroid medicines) มีสองตัวถูนำมาใช้ใน
การรักษา คือ methimazole & propylthiouracil  ซึ่งต่างทำงานเหมือนกัน
และผลในการรักษามีค่าเทากัน:

 Methimazole จะถูกเลือกใช้กันบ่อยที่สด เพราะสามารถให้วันละ
ครั้ง มีผลข้างเคียงน้ำย และราคาถูก

 สำหรับท่านที่กำลังตั้งท้อง...ยาที่เหมาะที่สุด คือ propylthiouracil
เพราะปลอดภัยกว่ายา methimazole
ผลข้างเคียง (Side effects):

ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา antithyroid medicine ได้แก่:

o ผื่น และคัน (Rash and itching)
o ปวดข้อ (Joint aches)
o ตับอักเสบ (hepatitis)
o เม็ดเลือดขาวลดต่ำ (Low white blood count)

  << BACK                       NEXT >> P.4 : Antithyroid medicine complication
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น