วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สะอึก (Hiccups) P. 1

Jun 1, 2014

สะอีก หรือ hiccups ซึ่งเกิดเป็นบางครั้งบางคราว 
จัดเป็นปัญหาที่พบได้บอย  แต่ไม่เป็นอันตรายอย่างใด 
แต่ ในกรณีที่เกิดอาการสะอึกอย่างต่อเนื่อง  และสะอึกนาน 48 ชั่วโมง
แม้ว่าจะพบได้น้อย  แต่หากมันเกิดขึ้นมันอาจมีสาเหตุซ่อนตัวอยู่ภายใน
ร่างกาย  ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุให้ได้  Credit:  http://health.howstuffworks.com/

การสะอึก (hiccups) ดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อของ
กระบังลม(diaphragm) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ช่วยในการหายใจ
โดยอยู่ในตำแหน่งใตต่อปอดท้งสองข้าง โดยมันจะเกิดการหดเกร็งขณะ
ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) ที่อยู่ส่วนสุดของช่องลมปิดทันที
ซึ่งจะทำให้เกิดอาการสะอึกขึ้น

การสะอึก เป็นรีเฟลกซ์ หรือการตอบสนองของร่างกาย
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ โดยคนที่สะอีกไม่สามารถควบคุมได้เลย
อย่างไรก็ตาม   การสะอึกที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับการไอ  หรือการจาม
ซึ่งมีประโยชน์ในการขับเอาของเสีย ส่วนสะอึกไม่ปรากฏว่าประโยชน์ต่อ
ร่างกายแต่อย่างใด

NEXT >> Hiccups P 2: Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น