วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน P.4: Antithyroid medicine- Complications

May 29, 2014

ถ้าท่านได้ร้บยาเพือรักษาโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน...
เมื่อเวลาผ่านไป ท่านอาจเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ 
(hypothyroidism) ซึ่งหมายความว่า ต่อมไทรอยด์ทำงานผลิตฮอรโมน
ได้น้อยลง
                Credit  www.eje - online. org


ในการรักษาโรค ท่านจำเป็นต้องกินยา antithyroid medicine
ให้ตรงตามเวลาทุกวัน ในขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของแพทย์จะต้อง
ทำการตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นระยะๆ  เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านได้รับ
ยาในปริมาณที่ถูกต้อง ถ้าผลปรากฏว่า  ระดับฮอรโมนลดลงต่ำเกินไป 
แพทย์อาจจำเป็นต้องต้องให้ยา thyroid hormone ร่วมกับยาต้านการทำงาน
องต่อมไทรอยด์ ( antithyroid medicine ) ไปพร้อม ๆ กัน

โดยทั่วไป...
ในการรักษาโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินของ ภายหลังหยุดยาได้ประมาณ 
6 เดือน โรคมักจะฟื้นตัว (relapse)   หรืออาจกลับเป็นอีกครั้ง(relapse)
เมื่อเวลาได้ผ่านไปเป็นเวลาหลายปี   ฉนั้นการตรวจเลือดเป็นระยะ ๆ ถือว่า
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ

ในกรณีที่คนไข้กำลังตั้งครรภ์...
ควรลดขนาดของยา antithyroid medicine ให้น้อยที่สุด และเด็กสามารถดื่ม
นมแม่ได้อย่างปลอดภับทั้งๆ ที่ได้รั้บยา antithyroid medicine 
 (smallest effective dose)

<< BACK.

http://www.webmd.com/women/antithyroid-medications-for-hyperthyroidism

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น