วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน P. 1 : Antithyroid Medicines for Hyperthyroidism

May 29, 2014

ในการรักษาโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเำกิน...
ม่ีประเด็นบางอย่างที่ควรได้รับการิจารณาเป็นต้นว่า:

       Credit: www.differencebetween.net

 ยาที่ใช้รักษาโรคดังกล่าว ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง ?
 ยามันทำงานอย่างไร ?
 มีผลข้างเคียงอย่างไร ?
 หยุดยาเมื่อไหร่ ?
 และอื่น ๆ

มียาที่ถูกนำมาใช้รักษาโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ที่เราควรทราบ
มีสองขนานด้วยกัน คือ  methimazole (Tapazole)  และ propylthiouracil
(Propyl-Thyracil or PTU)

มันทำงาน (ออกฤทธิ์) อย่างไร ?

ยาทั้งสองชนิดจะทำงานเหมือนกัน  คือ  เป็นยาต่อต้านการทำงานของ
ต่อมไทรอยด์ ไม่ให้ผลิตไทรอยด์ฮอร์โมน หรือผลิตฮอร์โมนได้
น้อยกว่าปกตินั้นเอง

>> NEXT P. 2 : Why it is used ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น