วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colorectal Cancer P. 1 :

Jun 1, 2014

ท่านจะเชื่อหรือไม่ ที่มีคนกล่าวกันว่า...
ใครก็ตามเกิดเป็นโรคมะเร็ง.ลำไส้ใหญ่..   เป็นเพราะกรรมเก่า หรือ
เป็นฟ้าลิขิตที่ทำให้เกิดเป็นเช่นนั้น ?Credit: www.bionews-tx.com

ตามเป็นจริงแล้ว...
เราไม่ทราบหรอกว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้น
แต่มีการกล่าวกันว่า   มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ามะเร็งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสาเหตุมาจากอะไร
หากเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ตรวจได้ก่อนที่จะมะเร็งกระจาย
ไปที่อื่น ๆ แพทย์ย่อมสามารถทำการผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออก
และทำให้หายได้  

ประเด็นที่อยากจะกล่าวต่อไป คือ...
เรามีทางที่จะป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ให้เกิดภาวะ
ดังกล่าวได้อย่างไรNEXT >> มะเร็งลำไส้ใหญ่ P. 2 : CA colon screening

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น