วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จะหยุดยารักษาของคนสูงวัยอย่างไร P 1:A practical guide to stopping medicines in older peopleJune 24, 2014

เป็นที่ทราบกันว่า...
คนสูงวัยทั้งหลาย  ส่วนมากจะมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกัน
ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องกินยารักษาโรคกันหลายขนาน  จึงเป็นเหตุให้
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยาที่ใช้  รวมไปถึง
ปฏิกิริยาระหว่างยา

เพื่อให้การใช้ยาของคนสูงอายุมีประสิทธิภาพ...
การตรวจเช็ดการใช้ยาของคนสูงอายุ  นอกจากจะทำให้การรักษา
โรคของเขาง่ายขึ้นแล้ว  ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากอันตราย
ที่จะเกิดจาการใช้ยาได้อีกด้วย

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่เกิดภัยอันตรายจากการกินยา  คือไม่กินยา...
แต่ในเมื่อต้องกินยาเพื่อรักษาโรคของตนเอง  เขาจำเป็นต้องกินยาให้น้อย
ที่สุดเท่าที่ทจำเป็นจริงเท่านั้น

ในการหยุดยาของคนสูงอายุ...
มี่ปัจจัยหลายอย่างถูกนำมาพิจารณา  เป็นต้นว่า  ความปรสงค์ของตัวคนไข้,
ระยะเวลาของการใช้ยา, การใช้ยาตามแพทย์สั่ง, และการใช้ยาตามอาการที่
เกิดขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลเสียอันเกิดจากการหยุดยา   มีหลักอยู่ว่า  อย่าหยุด
ยาพร้อมกันทีละหลายขนาน  เพราะการทำเช่นนั้น  นอกจากจะทำให้เกิดมีอา
การจากการถอนยา (withdrawal symptoms) ได้แล่้ว  ยังทำให้ยากต่อการที่จะรู้
ได้ว่า  อาการที่เกิดขึ้นเกิดจากยาตัวใด...


Next >> P. 2 : Polypharmacy increases the risk of adverse effects and medicine interactions

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น