วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูง P 6 : ACE Inhibitors and Calcium Channel Blockers

June 11, 2014

เมื่อท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูง...
ท่านอาจได้อาจได้รับยาสองตัวเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิของท่าน
นั้นคือ ท่านจะได้รับยากลุ่ม calcium channel blockers และ ACE inhibitors

ยา ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibitors จะออกฤทธ์ด้วยการ
ป้องกันร่างกายของท่านไม่ให้สร้างฮอรโมนชื่อ  angiotensin II
ซึ่งฮอร์โมนตัวดังกล่าว จะออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดแคบลง 
โดยหมายความว่า ACE inhibitors จะทำหน้าที่ทำให้ผนังเส้นเลือดคลายตัว 
 และทำให้ระดับความดันลดลง

ส่วน calcium channel blockers หรือ  CCB จะออกฤทธิ์ด้วยการป้องกัน
ไม่ให้ calcium เคลื่อนตัวเข้าสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นเลือด
และจากการที่มันออกฤทธ์เช่นนั้น มันทำให้เส้นเลือดคลายตัว และทำให้
ความดันเลือดลดลง

<< BACK
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น