วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 13: Prognosis /outlook

June 9,2014

เมื่อเพื่อนของเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่...
ปัญหาที่พวกเราชอบถามกัน  คือ เมื่อเป็นโรคดังกล่าวแล้วจะมีอายุ
ยืนยาวเท่าไหร่ ?

คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ละคนจะตอบสนองต่อการรักษาต่างกัน
อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เร็ว และให้การรักษาอย่าง
ฉับพลัน เราจะพบว่าอายุของเขาย่อมยืนยาวอย่างแน่นอน  Credit: http://catchacure4cancer.org/

และความยืนยาวของชีวิตของคนที่เป็รมะเร็งลำไส้ใหญ่ ย่อมขึ้นกับขอบเขต
ของมะเร็ง  และการตอบสนองต่อการรักษา

นอกเหนือจากนั้น เรายังพบว่า  มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่สามารถ ทำให้ผลการ
รักษา  และการพยากรณ์โรค (outlook) ของมะเร็งลำไสใหญ่จะดีขึ้น:

 ระยะของมะเร็ง (stage of the cancer):
ระยะของมะเร็ง (staging) เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด โดยเราจะเห็นจากรายงาน
ของ The National Cancer Institute ได้รายงานเกี่ยวกับอัตราการมี
ชีวิตรอด (survival rate) ของคนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer) 
ดังนี้:

o Stage I ประมาณ 93 %
o Stage II ประมาณ 72 - 85 %
o Stage III ประมาณ 44- 83 % และจากการได้รับเคมีบำบัด
  จะทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้น
o Stage IV ประมาณ 8 % จะมีชีวิตรอดภายใน 5 ปี

 จำนวนของต่อน้ำเหลืองที่ถูกแทรกซึมด้วยเซลล์มะเร็ง:
เนื่องจากระบบน้ำเหลืองจะทำงานร่วมกับการทำงานขอบระบบภูมิคุ้มกัน 
ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องร่างกายให้รอดพ้นจากสิ่งแปลกปลอมที่รุกต่าง ๆ
ที่ล้ำร่างกาย

ในกรณีที่มีเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง...
พบว่ามะเร็งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีก (recurrence)   และด้วยเหตุนี้เอง 
 การให้เคมีบำบัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันกรณีเช่นนี้

 ถ้ามะเร็งได้รุกล้ำสู่อวัยอื่นๆ :
ในคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย (advanced case) มะเร็งจะแพร่
กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ   เช่น ตับ (liver) หรือปอด. (lungs)
การให้เคมีบำบัด และรังสีรักษา   อาจมีส่วนช่วยชะลอไม่ให้มะเร็งแพร่
กระจายต่อไปได้

 คุณภาพชีวิตของคนไข้:
มีคนไข้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนไม่น้อยสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ
เพราะปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่สามารถให้ผลที่ดีได้   โดยท่านจะด้รับการ
รักษาหลายอย่างร่วมกัน  (รับการผ่าตัด, เคมีบำบัด และรังสีรักษา) 
ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้มะเร็งเกิดขึ้นมาอีก (recurrence)

สิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องจำ...
หากสุขภาพของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลง  ท่านจะต้องแจ้งให้แพทย์ได้ทราบ    
เพื่อเธอ  หรือ เขาจะได้พิจารณาตรวจค้น (screening)   
หรือให้การรักษาเพิ่มแก่ท่าน

<< BACK

Sources:
o www.mayoclinic.org
o www.cancer.gov
o www. my.clevelandclinic.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น