วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 7-1: Treatment and drugs

Jun 5, 2014

ในการรักษาโรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่...
เรามีวิธีการหลายอย่าง แพทย์สามารถเลือกให้เหมาะสมกับระยะ (stage)
ซึ่งมีให้เลือก 3 ทางด้วยกัน:

 การผ่าตัด (surgery),
 เคมีบำบัด (chemotherapy) และ
 รังสีบำบัด (radiotherapy)

Surgery for early-stage colon cancer:
ถ้ามะเร็งมีขนาดเล็ก และอยู่ภายในติ่งเนื้อ (polyp) และอยู่ในระยะเริ่มต้น 
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตัดเอาเฉพาะติ่งเนื่อออก ในขณะที่ทำการ
ส่องกล้อง (colonoscopy)


    Credit: www.digestivehealthbeaumont.edu

ในรายที่เป็นติ่งเนื้อขนาดใหญ่ (larger polyps)  อาจจำเป็นต้องทำการผ่า
ตัดด้วยกล้อง (endoscopic mucosal resection)   ถ้าผลจากส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ
ทางห้องพยาธิวิทยา แล้วพบว่า  เป็นมะเร็ง... และเชื่อว่าสามารถตัดออก
ได้หมดโดยวิธี endoscopic resection)  ก็ทำเพียงแค่นั้น

สำหรับติ่งเนื้อ (polyps) ซึ่งไม่สามารถตัดออกในขณะส่องกล้อง   อาจ
จำเป็นต้องใช้กล้องสอดผ่านหน้าท้อง (laparoscopic surgery) ทางแผลเล็กๆ... 
ทำการตรวจดูต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งของมะเร็งลำไส้...
พร้อมกับตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลืงที่มีขนาดโตส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
เพื่อพิจารณดูว่า  มะเร็งได้กระจายสู่ต่อน้ำเหลืองแล้วหรือไม่...
ซึ่งผลที่ได้รับ   จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาว่า จะทำการผ่าตัดมากน้อย
แค่ใหน ?

<< BACK       NEXT >> P 7-2 : Colorectal cancer :Surgery for invasive colon cancer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น