วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน P.2: Antithyroid medicines- Why it is used ?

May 29, 2014

ยาต้านการทำงานของต่อมไทรอยด์ (antithyroid medicine) ...
เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสาร radioactive iodine แล้ว  เราจะพบว่า
ยาต้านการทำงานต่อมไทรอยด์ (antithyroid medicine) จะออกฤทธิ์ได้
เร็วกว่า การรักษาโรคต่อมไทรอยด์ด้วย radioactiveIodine therapy เสียอีก 
ที่สำคัญ ย าด้านการทำงานต่อมไทรอยด์ไม่ทำลายต่อมไทรอยด์อย่างถาวร 
เหมือน radioactive iodine
            Credit: www.revothyroxine-autraria.net

ท่านที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานงานเกิน...
ท่านอาจได้รับยาต้านการทำงานต่อมไทรอยด์ ก่อนที่จะได้รับการ
รักษาด้วย radioactive iodine หรือก่อนได้รับการผ่าตัด  โดยมีเป้าหมาย
ในการทำให้ “เมทตาบอลิซึม” ในร่างกายของท่านกลับสู่สภาพปกติเสียก่อน,
ทำให้ท่านรู้สึกสบายขึ้น,  และป้องกันไม่ให้มีปัญหารุนแรงเกิดข้นกับท่าน...       Credit: www.patient.co.uk

ในกรณีที่ท่านเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดที่เรียกกว่า Graves’
Opthalmopathy ซึ่งท่านกำลังจะได้รับการรักษาด้วย radioactive iodine therapy
ท่านอาจได้รับยาต้านการทำงานต่อมไทรอยด์ (antithyroid medicine) ก่อน
เพราะมันอาจป้องกันไม่ให้โรคGraves’ opthalmopathy เลวลงได้

<< BACK          NEXT >> P. 3 : Antithyroid medicine – How well it works ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น