วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 2: CA Colon screening

Jun. 1, 2014

เมื่อปีที่แล้ว...
เพื่อนแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่จากสหรัฐฯ   
กลับมาเยื่ยมเมืองไทย  กล่าวกับผู้เขียนด้วยความปราถนาดีว่า
“จะทำการตรวจหามะเร็งของลำไส้ใหญ่ให้”

ผู้เขียนต้องปฏิเสธความปราถนาดีของเพื่อน  ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ว่า
เรามีความสบายดี  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร  สามารถเขียนบทความ
เกี่ยวกับสุขภาพให้เพื่อนๆ ทั้งหลายได้อ่านกันก็มีความสุขดีอยู่แล้ว
อีกไม่กี่ปีอายุของเราก็จะครบ 80 แล้ว...จะเป็นอะไรก็ช่างมันเถิด”         Credit : www.medindia.net

แต่ความเป็นจริงมีว่า...
หากเราต้องการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer)
เราสามารถกระทำได้ก่อนที่จะมีอาการ ด้วยการตรวจคัดกรอง (screening)
หรือตรวจหาโรคมะเร็ง เพื่อป้องกันไม่ให้เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งลำไส้
 ซึ่งเราเรียกว่า “screening test”

การตรวจคัดกรอง สามารถช่วยตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น และเป็น
ระยะที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก

ในการตรวจคัดกรองบางอย่างยังสามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติที่ปรากฏใน
ลำไส้ใหญ่  โดยสิ่งปรากฏนั้นยังไม่เป็นมะเร็ง (precancerous abnormal growth)
เช่น  ติ่ง (polyps) ที่ยื่นจากผิวด้านในของลำไส้ใหญ่ (colonrectal area)  
ซึ่งสามารถตัดเอาออกได้ก่อนทีมันจะกลายเป็นมะเร็ง

ในปัจจุบัน มีการตรวจหลายอย่าง   ถูกนำมาใช้ในการตรวจค้นหามะเร็งใน
ลำไส้ใหญ่   ซึ่งมีทั้งผลดี และผลเสีย และจะใช้วิธีใด  ย่อมขึ้นกับความ
พอใจของคนไข้  และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่


<< BACK      NEXT >>P. 3 : Effeciveness of Colon Cancer screening

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น