วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูง P 4 Antihypertensive Medications: Diuretics

June 11, 2014

Diuretics:


                         Credit: researchequine.com


ยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ chorothiazide, dhlorthalidone, Furosemide, 
hydrochlorothiazide และ spironolactone ยาในกลุ่ม diuretcs จะออก
ฤทธ์ช่วยทำให้ร่างกายขับน้ำออกได้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก้ทำให้มี
การขับ sodium ออกด้วย

เนื่องจากมียาลดความด้นหลายตัว ทำให้เกิดมีน้ำคั่งในร่างกาย ดังนั้น
จึงมีการใช้ยา diuretics ร่วมกับยาลดความดันตัวอื่น ๆ

ยาขับปัสสาวะมีหลายขนาน แต่ละขนานต่างมีฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ส่วน
ใหญ่จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อไต และที่แพทย์ชอบสั่งให้แก่คนไข้ได้แก่
ยาเม็ด chlorothiazide, chlothalidone และ hydrochlorothiazide

ในการใช้ยาขับปัสสาวะ...
คนไข้ส่วนใหญ่สามารถทนต่อการใช้ยากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม มันก็มีผลเสีย (drawback) จากการใช้ยากลุ่มนี้เช่นกัน
นั้นคือ ร่างกายจะสูญเสียธาติ “โปแตสเซี่ยม” ไป

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดธาตุ“โปแตสเซี่ยม” แพทย์จึงมักแนะนำ
ให้รับประทานอาหารที่มี potassium สูง เช่น กล้วย, น้ำส้มคั้น
และมีคนไข้บางราย แพทย์แนะนำให้กิน potassium...

<< BACK        NEXT >> P. 5 :Antihypertensive Medications:                                                  Beta-blockers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น