วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สะอึก Hiccups : P 7: Alternative treatment

Jun. 1, 2014

ในกรณีที่ท่านมีอาการสะอึกอย่างต่อเนื่อง (persitent hiccups)นาน
เกิน 48 ชั่วโมง มีบางรายจำต้องได้รับการเยียวยาจากผู้ชำนาญการ  
โดยท่านอาจได้รับ:

 ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็ม (Acupuncture) หรือได้
รับการสะกดจิต (hypnotherapy) Credit: www.facebook.com

 ใช้เครื่องมือ   มีลักษณะเหมือนเครื่องกระตุ้นการเต้นของ
กล้ามเนื้อหัวใจ (pacemaker) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กระตุ้น
เส้นประสาท phrenic nerve (เส้นประสาทของกระบังลม)
หรือกระต้นเส้นประสาท vagus nerve

การใช้ยาชา “บล๊อก”เส้นประส่าท “phrenic nerve” สามารถทำให้อาการ
สะอึกหายได้   และหากพิจารณาใช้ยาชาบลีอกเส้นระสาทเมื่อใด  คนไข้
จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ   เพาะมีความเสี่ยงต่อการการหายได้ 

<< BACK

http://www.patient.co.uk/health/hiccups-hiccoughs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น