วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 1

Jun 5, 2014

มะเร็งของลำไส้ใหญ่...
เป็นมะเร็งของส่วนล่างของระบบย่อยอาหาร (colon)
ส่วน Rectal cancer เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ ส่วนล่างไม่
เมื่อเกิดมะเร็งขึ้นมา เรามักจะเรียกว่า colorectal cancers               Credit: www.taringa.net


มะเร็งของลไสใหญ่ มักจะเร่มต้นกลุ่มเซลล์ที่เป็นติ่งบนผิว
ภายในของลำไส้ใหญ่ มีชื่อเรียก adenomatous polyps
ซึ่งไม่ใช้มะเร็ง เป็นแต่เพียงก้อนเนื้องอกธรรมดา (benign) เรียกว่า
noncancerous polyps แต่เนื้องอกชนิดนี้จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งของ
ลำไส้ใหญ่ในเวลาต่อมา

ติ่งก้อนเนื้อ (polyps) อาจเป็นติ่งเล็ก  ไม่มีอาการแต่อย่างใด  และ
เกิดเป็นมะเร็งเมื่อใดก็ไม่ใครบอกได้   และด้วยเหตุนี้เอง แพทย์จึง
แนะนำให้ทำการตรวจค้นหาติ่งก้อนเนื้อนี้ดังกล่าว   เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นมะเร็งขึ้นได้

ในขณะนี้ เราจะพบว่า โรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่เราสามารถ
รักษาให้หายขาดได้ถ้า...มะเร็งนั้นยังอยู่ในลำไส้ใหญ่ โดยการรักษา
การผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนที่เป็นมะเร็งออกทิ้งไป...

และผลที่ได้รับประมาณว่า 50% สามารถทำให้โรคหายได้
ประเด็นที่เราไม่อยากได้ยิน  คือ  หล้งการผ่าตัดได้ผ่านไปแล้ว  แต่
ปรากฏว่า   มะเร็งได้กลับปรากฏขึ้นมาได้อีก (recurrecne) 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตไป


NEXT >> P 2: Colorectal cancers P 2 : Symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น