วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer P. 8 : Screening Test: Colonoscopy

Jun. 2, 2014

Colonoscopy เป็นการตรวจด้วยกล้อง ซึ่งทำให้แพทย์สามารถ
มองเห็นติ่ง หรือก้อนที่เกิดจากเซลล์ที่บุชั้นในของลำไส้ส่วนล่าง 
(rectum) และลำไส้ใหญ่ (colon) ตลอดความยาวของลำไส้ใหญ่:


 Credit: www.colorectalsurgeonssydney.com.au

 วิธีการ (Procedure) ในการตรวจ colonoscopy ท่านจำเป็นต้อง
ทำความสะอาดลำไส้ใหญ่เสียก่อน โดยการกินยาละบาย  และยา
กล่อมประสาทแก่ท่าน จากนั้นแพทย์จะใช้ท่อผิวบางสอดเข้าทางทวาร 

จากการตรวจด้วยกล้อง  แพทย์สามารถมองเห็นผิวด้านในตั้งแต่
ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง (rectum) และลำไส้ใหญ่ตลอดความยาว

ในระหว่างทำการตรวจ แพทย์สามารถตัดเอาติ่งเนื้อ (polyps)ออก
จากลำไส้ใหญ่ได้Credit: www.houstoncolon.com

 ประสิทธิภาพของการตรวจ (Effectiveness):
ในการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี colonoscopy สามารถตรวจหาติ่งเล็ก ๆ
 (small polyps) รวมไปถึงติ่งเนือขนาดใหญ่ และรวมไปถึงมะเร็ง

จากการตรวจด้วยวิธีดังกล่าว   เราสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิด
มาะเร็ง   และตายจากการเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้

 อันตราย และผลเสีย (Risks and disadvantages):
ในการตรวจด้วย colosnocopy อาจทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรง 
หรือทำให้ผนังของลำไส้เล็กเกิดการฉีกขาดได้ (พบได้ 1 ใน 1,000)

เนื่องจากการตรวจด้วย colonoscopy เป็นวิธีการทีต้องให้ยาที่ทำให้ง่วง (sedation) 
ท่านจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อน ก่อนที่จะกลับไปทำงาน

<< BACK        NEXT >> P. 9 : Screening test: Sigmoiddoscopy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น