วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 4 : Causes

Jun 5, 2014

ในคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่...
ส่วนใหญ่แล้ว เราไม่สามารถบอกไดว่า มันมีสาเหตมาจากอะไร
แพทย์จะรู้เพียงว่า มะเร็งของลำใส้ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ของลำ
ไส้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติเท่านั้น

สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่มาจาก:

 Precancerous growth in the colon:
มะเร็งของลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเริ่มจากกเซลลที่รวมกลุ่มเป็น
ติ่ง (polyps) ที่ปรากฏในผิวด้านในของลำไส้ใหญ่ ซึ่งอาจมีลักษณะ
เหมือนเห็ด หรือเป็นติ่งแนบกับผิวลำไส้ และการที่เราสามารถตัดเอา
ติ่งเนื้อดังกล่าวออก ย่อมสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งได้           Credit: www.webmed.com

Inherited gene mutations:
พันธุกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (mutation) ซึ่งเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งนั้น สามารถถ่ายทอดไปยังสมาชิคในครอบครัว
ได้แต่น้อยมาก...ที่พบได้บ่อยได้แก่:

 Familialadenomatous polyposis (FAP) เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก 
โดยปรากฏว่ามีติ่งเนื้อปรากฏในผิวภายในลำไส้ใหญ่  โดยมี
จำนวนหลายพันติ่ง และในคนพวกนี้  มีโอกาสเกิดมะเร็งของลำไส้
ได้ก่อนที่จะมีอายุมากกว่า 40      Credit : www.gastrolab.net

 Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC)
อีกชื่อเรียก Lynch syndrome จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนมีอายุถึง 50

ทั้งสองกรณี (FAP, HNPCC) เป็นมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม   ซึ่งสามารถตรวจพบได้ทางการตรวจพันธุกรรม

ในกรณีที่ท่านมีความงสัยว่า ครอบครัวของท่านมีโรคดังกล่าวหรือไม่
ท่านอาจปรึกษาแพทยืเพื่อพิจารณาตรวจทางพันธุกรรมได้


<< BACK       NEXT >> P 5 : Colorectal cancer : Diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น