วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านหยุดยาลดความเลือดสูง P 1: Anti-hypertensive drug withdrwal syndrome

June 8, 2014

ส่วนใหญ่ คนที่เป็นโรคเรื้อรังมักจะกินยารักษาติดต่อกันเป็นเวลานาน
แต่มีบางราย ด้วยความเข้าใจผิดทำให้เขาต้องเลิกกินยา จนเป็นเหตุ
ทำให้เกิดผลอันไม่พึงปราถนาขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

    

               Credit: www.redorbit.com

กระทายชายนายหนึ่ง วัย 50s มีอาชีพขายอาหาร เป็นโรคความดันโลหิตสูง
โดยเป็นมานานหลายปี  แต่ไม่มีอาการของความดันสูงแต่อย่างใด
แพทย์ได้ให้เขากินยาลดความดันเป็นประจำมาหลายปี  มาช่วงหลังเขาหยุด
ยาลดความดันเอง ด้วยการเข้าใจว่า เขาหายจากโรคความดันโลหิตสูงแล้ว

อีกสองเดือนต่อมา ผู้เขียนได้ผ่านไปทางร้านของชายคนนี้เข้า  แต่ไม่พบ
เขาปรากฏที่ร้านของเขาเลย   จึงถามเพื่อนบ้านของชายคนดังกล่าว 
ได้ทราบความจริงว่า   เขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลว


นีคือตัวอย่างของคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งหยุดยาเองด้วยความรู้เท่า
ไม่ถึงการณ์  จึงเป็นเหตุให้เขาต้องประสบเคราะห์กรรมดังกล่าว

>> NEXT    P. 2 : Adverse Effects of Suddenly Stopping a Medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น