วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 12: Prevention

Jun 6,2014

ในคนที่มีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยต่vการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรได้รับ
การตรวจค้นหามะเร็งเมื่อเขามีอายุเริ่มเข้าสู่วัย 50

ส่วนคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง เช่น คนที่มีประวัติทางครอบ
ครัวว่า มีสมาชิคในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้น ควรได้รับ
การพิจารณาทำการตรวจค้น (screening test) ให้เร็วกว่านั้น
เช่น ทำการตรวจ (screening) เมื่ออายุได้ 45

มีการตรวจสอบหลายชนิดให้ท่านเลือก (screening options)
ซึ่งแต่ละวิธีต่างมีคุณประโยชน์ และข้อเสียของมัน
 ตัวท่าน   และแพทย์มีส่วนร่วมกันว่า  จะเลือกใช้วิธีใด


         
                  Credit: www.colorectal-cancer.ca


อย่างไรก็ตาม  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่...
ท่านต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของท่านดังนี:

  รับประทานผลไม้ชนิดต่าง ๆ, ผักต่างๆ และเมล็ดพืชที่ไม่ได้ขัดสี
เพราะอาหารเหล่านี้ ประกอบด้วยไวตามิน และ แร่ธาติตามที่ร่าง
กายต้องการ, มีสารใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจมีบทบาท
ต่อการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้

  ถ้าท่านเป็นคนชอบดื่ม...ให้ดื่มแต่พอประมาณ...
ให้จำกัดการดื่มได้ไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันสำหรับหญิง และสองแก้ว
สำหรับชาย

  งดเว้นจากการสูบบุหรี่

  ออกกำลังกายใก้สมำ่เสมอ  โดยพยายามออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อย
วันละ 30 นาทีท

  รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (health weight)...
ถ้าท่านมีน้ำหนักตัวเกิน... ท่านต้องลดให้อยู่ในระดับปกติให้ได้
ซึ่งท่านกระทำได้ด้วยการออกกำลังกาย  และลดปริมาณอาหารที่รับประทาน
ในแต่ละวันลง

นอกจากที่กล่าวมา ยังปรากว่ามีการใช้ยา และการผ่าตัด  ซึ่งสามารถลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้ ดังนี้:

 Aspirin:
มีหลักฐานรายงานว่า การใช้ยา aspirin  สามารถลดความเสี่ยงของติ่งเนื้อ (polyps)
ให้เกิดเป้นมะเร็งได้  แต่ต้องใช้ในขนาดสูง ๆ เป็นเวลานาน
ซึ่งการทำเช่นนั้น  จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และมีเลือด
ออก... ดังนั้น  ในด้านปฏิบัติ จึงไม่ม่ใครใช้ aspirin เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งกัน

 Celecoxib (Celebrex):
ยาในกลุ่ม COX-2 inhibitors นอกจากจะลดความเจ็บปวดได้แล้ว  ยังมีหลักฐาน
ชี้บ่งว่า COX-2 drugs สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด precancerous polyps ในราย
ที่เคยเป็น Polyp มาก่อน

 แต่ผลเสียของการใช้ยา COX-2 คือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ...
เช่น หัวใจขาดเลือด (heart attack)

 Surgery to prevent cancer:
ในคนที่มีประวัติทางพันธุกรรม (inherited syndromes) เช่น faimilial adenomatous
polyposis หรือ inflammatory bowel disease (ulcerative colitis และ Crohn’s disease)...
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดลำไส้.ใหญ่ทั้งหมดออกทิ้ง (colon and rectum)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งขึ้น

<< BACK            NEXT >> P 13 : Prognosis/outlook

Sources:

  • www..cancer.gov
  • www.mayoclinic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น