วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กล้ามเนื้อปั้น : Medication : P 7: Quinine is the last resort

May 27, 2014

Quunine คือยาที่ถูกนำมาใช้ในการรักษากล้ามเนื้อปั้น  หรือตะคริว
แต่จะสงวนเอาไว้เป็นอาวุธอันสุดท้าย โดยเฉพาะจะใช้ในรายที่เกิดขึ้นบ่อย
และมีความรุนแรงมากเท่านั้น  ซึ่งจะใช้วันละเม็ดก่อนนอน

คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อปั้น สามารถใช้ยา quinine ได้
ยกเว้นในรายที่กำลังท้อง หรือรายที่แพ้ยา quinine  หรือภาวะอื่น ๆ  เช่น 
ประวัติเป็นโรค hemolytic anemia, optic neuritis,   Glucose 6-phosphate 
dehydrogenase deficiency

วิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดผลข้างเคียง  กระทำได้ด้วยการใช้ยาขนาดน้อย ๆ 
อย่างไรก็ตาม อาจเกิดผลข้างเคียงอันรุนแรง ต่อหัวใจ , ไต, และเม็ดเลือดแดง...
อาจถึงขั้นทำลายชีวิตคนได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว...
การใช้ยา Quinine จึงเป็นวิธีสุดท้ายเมื่อวิธีการอย่างอื่นใช้ไม่ได้ผล
และเมื่อกล้ามเนื้อปั้นที่เกิดนั้น เกิดขึ้นบ่อย และกระทบกับคุณภาพชีวิต


<< BACK        

http://www.patient.co.uk/health/cramps-in-the-leg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น