วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เหตุเกิด...เมื่อเขาหยุดยารักษาโรคความดันโลหิตสูง P 1

June 8, 2014 

ส่วนใหญ่  คนที่เป็นโรคเรื้อรังมักจะกินยารักษาติดต่อกันเป็น
เวลานาน  แต่มีบางราย  ด้วยความเข้าใจผิดทำให้เขาต้องเลิก
กินยา  จนเป็นเหตุทำให้เกิดผลอันไม่พึงปราถนาขึ้น 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กระทายชายนายหนึ่ง วัย 50s  มีอาชีพขายอาหาร 
รักษาโรคความดันโลหิตสูงมานานหลายปี  โดยไม่มีอาการของ
ความดันสูงแต่อย่างใด แต่ต้องกินยาเป็นประจำตามหมอสั่ง 
มาช่วงหลังเขาหยุดยาลดความดันเอง ด้วยการเข้าใจว่า  เขา
หายจากโรคความดันโลหิตสูงแล้ว  เพราะผลจากการวัดความ
ดันก็อยู่ในระดับปกติ (<130/80 mm Hg)


อีกสองเดือนต่อมา  ผู้เขียนได้ผ่านไปทางร้านของชายคนนี้เข้า 
แต่ไม่พบเห็นเขาปรากฏที่ร้านของเขาเลย  จึงถามเพื่อนบ้าน
ของชายคนดังกล่าว  จึงได้ทราบความจริงว่า...
เขาได้จากไปด้วยโรคหัวใจวายเสียแล้ว

นีคือตัวอย่างของคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งหยุดกินยา
ลดความดันโลหิตสูงโดยพลการ  ด้วยความเข้ามจผิดว่า
เขาหายจากโรคความดันโลหิสูงแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น