วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูง P3: Antihypertensive medications

June 11,2014

ยาลดความดันโลหิตสูง (antihypertensive drugs):


      Credit: www.pharmacology2000.com


ในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มักจะได้รับยาลดความดัน 
เพื่อลดระดับความดันเลือดในเส้นเลือดแดง  ซึ่งยาแต่ละกลุ่มจะออกฤทธิ์
ที่แตกต่างกัน  เป็นต้นว่า   ลดปริมาณของเลือดในร่างกาย (blood volume), 
 ลดอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate), และลดปริมาณของเลือด
ที่ถูกปั้มออกในแต่ละคร้ง (stroke volume)

ยาบางขนานจะออกฤทธิ์บล๊อคคลื่นกระแสไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ทำให้เส้นเลือด
หดตัว   ส่วนยาชนิดอื่นจะออกฤทธ็ลดอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) 
และลดแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

ตัวอย่างของยาที่ถูกนำมาใข้ขึ้นกับสถานการณ์ ได้แก่ beta blockers,
Calcium channel blockers, ACE ihibitors, angiotensin receptor
Blockers (เช่น valsartan, losartan), diuretics และ alpha adrenergic
Blockers ( prazoxin,terazoxin)

<< BACK    NEXT >> P.4 :Antihypertensive medications – Diuretics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น