วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 2 : Symptoms

Jun 5, 2014

คนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะมีอาการ และอาการแสดงดังต่อไปนี้:Credit : http://blog.safemedtrip.com/


 มีพฤติกรรมในการขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไป   เช่น เกิดท้องร่วง
หรือท้องผูก หรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของอุจจาระ
โดยเป็นนานถึง  6 อาทิตย์


 มีเลือดออกทางทวารหนัก หรือมีเลือดในอุจจาระ

 มีความรู้สึกไม่สบายในท้องอย่างต่อเนื้อง เช่นปวดท้อง,
ท้องอืด หรือรู้สึกมีลมในท้อง

 มีความรู้สึกว่า ถ่ายไม่หมด...ต้องกลับไปเข้าห้องส่้วมใหม่

 รู้สึกอ่อนแรง หรือเหนือยเพลีย

 น้ำหนักตัวลด โดยไม่สามารถอธิบายได้


มีคนเป็นมะเร็งลำหไส้ใหญ่จำนวนไม่น้อย...
ปรากฏว่า  ในระยะต้นๆ ของการเป็นมะเร็งจะไม่มีอาการ  หรือถ้ามี
อาการที่เกิดขึ้นอาจไม่สัมพันธ์กับลำใหญ่ก็ได้

เมื่อท่านเกิดความสงสัย...
ท่านสามารถปรึกษาแพทย์  เพื่อทำการตรวจหา (screening tests) เนื้อ
งอกภายในลำไส้ใหญ่ของท่านได้

โดยทั่วไป แพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจค้น (screening) หามะเร็ง
ลำไส้ใหญ่เมื่ออายุเริ่มเข้าสู่วัย   และอาจแนะนนำให้ทำการตรวจค้นหา
ให้เร็วกว่านั้นหากท่านมีปัจจัยเสี่ยง   หรือท่านมีประวัติของครอบครัว
มีสมาชิคเป็นโรคมะเร็ง

<< BACK        NEXT >> P 3 : Risk factors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น