วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เมื่อเกิดตะคริวที่กล้ามเนื้อขา, P 2 : Who gets leg cramps?


JUNE 1, 2014

มีผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อยเกิดตะคริว  หรือกล้ามเนื้อปั้น...
บางคนเกิดกล้ามเนื้อปั้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในคนสูงอายุ   โดยพบ
ได้ประมาณ  1 ใน 3 ของคนที่มีอายุมากกว่า 60  และในคนที่มีอายุมากกว่า 80 
มีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อปั้นได้ประมาณ 50 %          Credit: www.kidneybuzz.com


ประมาณ 4 ใน 10 คน  จะเกิดกล้ามเนื้อปั้นได้อย่างน้อย 3 ครั้ง /อาทิตย์
มีบางรายเกิดกล้ามเนื้นได้ทุกวัน

<< BACK            NEXT >> P 3: What causes leg cramps?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น