วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 6 : Staging of CA colon

Jun 5, 2014

เมื่อคนที่เราได้รับรู้ว่า   เรา  หรือญาติของเราเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่จริง
สิ่งที่คาดหวัง...และอยากให้มะเร็งที่ตนเองเป็นนั้นเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะต้น ๆ
เผื่อว่าจะได้มีโอกาส "ลุ้น"  ว่าแพทย์ได้ตัดมันออกหมดแล้ว

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer)  ถูกแบ่งเป็น 4 ระยะ  โดยอาศัย
ดีกรีของการเปลี่ยนแปลงของมะเร้งเป็นหลักว่า  มันเจริญไปได้มากน้อยแค่ใด:
ซึ่งจะทราบได้ภายการผ่าตััด  และได้ส่งชิ้นเนื้อตรวจยืนยันว่า เป็นมะเร็งจริงCredit: www.thecolorectalinstitute.com/เมื่อผลจากตรวจชิ้นเนื้อพบว่า เป็นมะเร็งของลำไส้แน่แล้ว 
แพทย์จะสั่งให้มีการตรวจต่อไปเพื่อพิจารณาขอบเขต หรือ staging ของ
โรคมะเร็ง ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำมาพิจารณาว่า จะใช้วิธีการ
รักษาอย่างใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

การตรวจดูขอบเขตของมะเร็ง (staging tests)
โดยประกอบด้วยการตรวจด้วยภาพจาก CT scans ของปอด  และช่องท้อง 
ซึ่งจะทำการตรวจเมื่อการผ่าตัดมะเร็งของลำไส้ได้กระทำไปเรียบร้อยแล้ว

Stages ของมะเร็งลำไส้ใหญ่:

Stage I. มะเร็งของลำไส้ใหญ่จะเจริญผานผิวของลำไส้ใหญ่ (mucosa) หรือ
ทวารหนัก (rectum) แต่ยังอยู่ภายในผนังของลำไส้

Stage II. มะเร็งได้เจริญเติบโตผ่านผนังของลำไส้ออกไปทางนอก แต่ยัง
ไปไม่ถึงต่อมน้ำแหลืองในบริเวณใกล้เคียง

Stage III. มะเร็งได้เดินทางถึงต่อมน้ำเหลืองเป็นที่อยู่เป็นทีเรียบร้อย แต่ยัง
ไม่กระจายออกนอกต่อมน้ำเหลือง

Stage IV. มะเร้งของลำไส้ใหญ่ได้กระจายตัวออกนอกลำไส้ สู่อวัยวะ
ที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่น ตับ หรือปอด เป็นที่เรียบร้อย

ระหว่างรอผลการตรวจว่า โรคมะเร็งอยู่ในระยะ (stage) ใด จะเป็นช่วงเวลา
ที่คนไข้  และญาติมีความทุกข์อยางแสนสาหัส  ความรู้สึกนึกคิดจะถูกอัด
แน่นไปด้วยความวิตกกังวล   เหมือน "จำเลย"  กำลังรอฟังคำตัดสินของ
ผู้พิพากษาว่า   "จะได้รับความปรานีจากผู้พิพากษาหรือไม่ ?

หากผลปรากฏว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่ในระยะที่ 1 (stage I) หรือระยะ 2
(stage II) ก็ถือว่าโชคดีไป   เล้ียงฉลองกันได้


 Credit: www.hopkinsmedicine.org

แต่หากเป็นระยะที่ III และ IV ละ..?  เราต้องยอมรับแล้วละว่า  ฟ้าได้ลิขิตแล้ว
บางท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่า  จะพิจารณารักษา
กันอย่างไรต่อไป  << BACK    NEXT >> P 7. Colorectal cancer : Treatment and drugs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น